"Lettelsen, storhedsfølelsen og skønheden i at blive set - virkelig set, så alt det skjulte i dig, kan slippes i kærlighed og du kan blive hel igen"

Et personligt frisættende samtaleforløb, hvor du ved hjælp af min klar-følelse ind i dig, kan slippe dine "skjulte" og ubevidste livs- og kærlighedssår 

- Så du kan stoppe med at forlade dig selv, og blidt, men i storhed, indtage din trone, og reagere med visdom i dit eget liv


Dine Livs- og kærlighedssår, dem du mærker som:

- Skam, fortrængt essens, stagneret energi fra kærlighedstraumer, manglende beskyttelse mod toksiske projektioner/adfærd, og (det uopnëlige) ideal om den perfekte (ordentlige) kvinde

- Den dybe, tit ubevidste fornemmelse af, at du ikke har ret til at være dig og ære dine drømme, følelser og behov. Og blive Fri at de "skjulte" udfordringer, som mange kvinder i vores tid står i.

- Vægten fra tyngden af projektioner fra andres lav-energi, ubevidsthed og skygger, som vi har taget på os gennem opvækst og relationer/partnere - dem som handler om, hvordan du burde være, føle og gøre, for at være rigtig og "nok".

- Traumer og genstridig energi i dit system, som konstant får dig til at tvivle på, om du er forkert og "skyldig". (Hvoraf mange af dem, sikkert er nogle, du har fået i kærlighedens navn).

- Mønstre, som handler om, at du forlader dig selv - overhører dine indre signaler og intuition, fordi det fylder dig med rædsel og frygt for, hvad konsekvenserne bliver, hvis du bliver autentisk, tydelig, utæmmet og fri - og står ved dit udtryk, og dine behov, din essens, drømme, standarder og grænser

Og den heraf følgende manglende tydelighed omkring hvad du VIL have i dit liv og forhold - samt manglende konkrete redskaber til at få det. Også fra en partner


SÅ DU KAN ETABLERE EN STÆRK INDRE FORBINDELSE TIL DIG SELV OG DIN ESSENS OG SELVSTØTTE

OG BLIVE STÅENDE FOR DIG SELV MED AUTENCITET OG VISDOM. SÅ DEN KAMP, DER HANDLER OM AT DU PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE ER FORKERT , KAN STOPPE


Dette kan være både på din livsvej generelt, eller i dit kærlighedsliv/parforhold. Disse ting viser sig oftest tydeligst for kvinden i hendes kærlighedsliv, fordi hun der åbner sig, investerer og bliver sårbar.

selvaktualisering

Jeg har arbejdet med mange kvinder gennem årene, som pludselig kom til vished om, at de bar på noget i deres indre, som hviskede om, at de på en eller anden måde var forkerte eller ikke havde retten til at føle, være og få det, som føles selvstøttende, autentisk og som deres sande jeg. 

"Noget inde i", som på "mystisk" vis, har evnen til at:

- Gøre kvinden usikker på, om "det hele er hendes skyld" fordi hun dybest set er et dårligt og selvisk/krævende menneske

- Få kvinden til at parkere sine drømme, krav og grænser i et lukket hjørne af hendes sind

- Give en kontinuerlig følelse af, at hun ikke kan beskytte sig selv mod andres (herunder også hendes partners), stumme forventninger, angreb, projektioner, nedgørende, devaluerende adfærd, vrede og modstandsfyldte adfærd

- Aktivere og alt for pinagtigt forstærke hendes sårbare, pleasende, selvnedgørende og (alt for) medfølende sider, og konstant få hende til at tvivle på hendes indre signaler - især i parforhold og overfor mænd

- Sætte hende i en tilstand, hvor hun ikke ved, hvad hun skal "holde i" for at blive stående frit, stærkt og autentisk forankret i sig selv. Tit ofte med med en fornemmelse af at være drænet og tømt for feminin livskraft - og dermed for den juicyness, selvkærlighed og indre forankring, som hele hendes fundament som kvinde, hviler på


Få et specialdesignet og individuelt skræddersyet forløb, der arbejder spot on med lige netop det, der er din særlige blokering og historie:

Bestående af 5 personlige sessioner med mig á 75 min

, hvor vi med en kombination af mit laserfokus, intuitive og klartfølende indføling, 20 års erfaring med "kvindens kringelkroge",  bruger EFT og en række specialdesignede terapeutiske redskaber, til at sætte dig fri af mønstre, kærlighedssår og  traumer, som står i vejen for din personlige følelsesmæssige frihed og evne til at føle dig stærk og autentisk - i livet og kærligheden

Du får også:

Min ekspertise fra 20 års arbejde med kvinder – og min egen rejse – også ud i at finde redskaber ude i den store verden

Erfaring fra hundredevis af kvindesamtaler -  gennem programmer og personlige samtaler

5 samtaler a 75 min - det er et sammenhængende forløb, hvor vi arbejder fokuseret med lige netop din barriere, væktstønske og powersteps

Adgang til mig på mail gennem forløbet. Og min støtte, tilstedeværelse og laserfokus på dig, hele vejen gennem forløbet. Du er aldrig alene, jeg er der ved din side, og du kan altid få fat på mig

Kærlighedens kunst, det store online program, som  lærer dig om kvindens kraft i kærligheden

1 måneds fri adgang til Club High Value

Catch up lydfil efter samtalerne


Deltagerfeedback fra andre kvinder:

"Det gør en KÆMPE afgørende forskel, at du altid er der Helena. Det er simpelthen guld værd". Tine

"Din måde at give feedback på, samtidig med, at jeg altid kan skrive til dig, er fuldstændig fantastisk og har ”reddet” mig flere gange. Eminent". Lene


Pris kun kr. 6500;- 

Skriv til mig for tilmelding: Helena@awomansheart.dk


Du får hjælp til:

At identificere og slippe det "udefinerbare", der står i vejen for din livskraft, selvstøtte, essens og følelsesmæssige alignment og frihed. Og stoppe med at være selvudslettende

At "se", hvornår du handler pr. automatik fra gamle projektioner og traumer - og at få modet og visdommen til at foretage selvstøttende handlinger, der nærer og ærer dig

At gøre op med de uri-melige historier om, hvornår en kvinde er ordentlig, god nok, sød, pleasende, og attraktiv nok - og forstå sandheden, at det er din sandhed, der er nok


Det handler om meget mere end selvkærlighed

Selvkærlighed er en del af fundamentet. Men for at dit fundament bliver stærkt nok til, at du kan blive stående ved din egen side i livets orkaner, og vedblivende lytte til din indre stemme og intuition, er du nødt til at få clearet dit system fra energiophobninger og ubevidste overbevisninger, som altid har "formålet" at styre dig væk fra dig selv og væk fra evnen til valg og personlige friheds-praksisser, som kontinuerligt og suverænt lader dig forblive tro mod dig selv. Også når frygt og følelsesstorme truer med at disconnecte dig fra dig selv.

Selvkærlighed for en kvinde er, i min optik, nødt til at være tæt forbundet med din evne til at "se", hvad der er din indre feminine kvindes behov. Hvis du er en kvinde, som har en længsel eller kald efter at lade det feminine i dig, både komme til udtryk og også at lade dig guide visdomsfuldt af den del i dig til at blive en hel kvinde, så er dette forløb især for dig. Jeg hjælper dig nemlig også med at forstå, hvornår det er din feminine essens, der hvisker, og hvad det faktisk er den søger at få din hjælp og visdom til. I kærlighedsrelationer kan dette være fuldstændig essentielt og tit en manglende nøgle og forståelse for kvinden.

For nutidens kvinde, som søger autencitet, frihed fra bagage, frihed til at ære og nære hendes unikke selv og livsdrøm, er "den feminine kalden og intuition," tit det hun mangler for at føle, at al hendes viden om selvkærlighed og selvudvikling giver mening. Det er med andre ord tit en manglende brik. I forløbet kigger vi også på hvilken effekt projektioner, traumer og blokeringer har på saften og livskraften i din feminine energi og essens.

  • Det værste er følelsen af forkerthed, udsathed og følelser, der næsten lammer mig 
  • Forvirringen over ikke at forstå hvorfor det er så svært for mig, blot at lytte til mig selv og min intuition, og være "ren", stærk og tydelig i min kommunikation og energi. Ikke at kunne gennemskue og ikke at kunne gøre noget, der gør det bedre, er SÅ drænende 
  • Jeg ville ønske jeg havde haft den styrke og sikkerhed på mig selv, min indre stemme og intuition og grænser, som jeg har nu. I dag vil det være fuldstændigt umuligt for mig, at føle mig udsat og grænseløs ift. andres mørke og tunge projektioner, energi og lyssky forventninger - også hos en partner

Hvordan foregår det og hvem er forløbet især for: 

Vores samtaler foregår online, på den platform, der passer dig bedst. Vi snakker om mulighederne sammen. Det kan for eksempel være på messenger, skype, zoom eller telefon

Når din betaling er gået igennem, kontakter jeg dig for aftale dit forløb og dine samtaler. Du kan lægge dine samtaler lige som du vil, med den hyppighed og varighed, som føles mest rigtigt

Du kan se hele indholdet i forløbet længere oppe på siden,


"Den indsigt jeg har fået i kvindens feminine energi og natur, har også hjulpet mig til at give slip på meget af den usikkerhed omkring mig selv som kvinde - og omkring min værdi og rigtigheden i mine grænser og intuition, som jeg jo godt et eller andet sted ved, at jeg altid har båret med mig". Ellen


Hvem er forløbet allermest for:

Hvis du kan svare ja til flere af nedenstående punkter, er forløbet for dig:

- Du kæmper med at føle, at du bærer skylden for at dine parforhold hører til i den svære eller toksiske ende

- Du drømmer om noget mere, noget bevidst, noget ægte og noget der støtter din essens frem i dig

- Du kæmper generelt i dine forhold, bl.a. med, om du ikke er "nok", bør være "bedre", at hans adfærd, er din skyld og du skal kunne udholde en del smerte og selvudslettelse, for at få kærlighed

- Du er blevet bange for kærlighed, fordi du har en fornemmelse af, at du ikke kan "gardere" dig mod andres selviske hensigter, dårlige energi, projektioner (som handler om, at du kommer til at føle dig forkert og ikke " i orden") og generelt kæmpe med at eje dig selv, din intuition og "feminine visdom"

- Du kæmper med en tilstand af lav livsenergi, hvor du f.eks ofte føler dig drænet, føler sorg, undertrykker vrede og følelser og måske også let bliver syg eller har fysiske symptomer på lav energi

- Du er træt af at føle, at du ikke har tilladelse til at være hel og fri i dit udtryk, dine ønsker og dine livsvalg

- Du ved bare, at du gennem dit liv har opsnappet projektioner, lav-energi og ubevidste skygger fra andre, inklusive tidligere partnere, som i dag blokerer dig fra at være connected med din essens, selvstøtte og suverænitet som kvinde

- Du har en vision for dit liv. Og du ved godt, at du er nødt til at cleare overbevisninger og selvdevaluerende indre støj, ud af din energi, for at blive hel, fri og stærk på din vej

- Du er træt af det stereotype billede af hvordan "en ordentlig kvinde" bør "censurere sig selv", for ikke at vække andres sår, traumer, skygger og ubevidste smerte fra de projektioner, de ikke selv har taget ansvar for

- Du vil gerne have eller tiltrække en partner, der kan støtte dig i din livsrejse frem mod at at blive en autentisk, selvforankret "dronning" - og du vil lære at stå tydelig og suverænt i dig selv, og kunne navigere selvstøttende, når din indre støj tager over


"Der var flere steder undervejs i forløbet, hvor jeg tænkte: "Gud", det er jo derfor jeg altid har haft problemer med at føle mig "for meget", eller at jeg skulle "bøje mig", eller Gud, det er jo derfor jeg altid har været usikker på, om jeg var forkert, , irriterende, selvoptaget eller krævende."  Helle

Jeg har forstået de træk i en mand, som får mig til at blive selvudslettende og usikker, og det er guld værd. Også fordi det giver mig en generel sikkerhed omkring at kunne spotte hvornår kærlighed ikke er sund - og hvordan jeg bliver stående helt solidt og sikkert forankret i mig selv". Lione

"Personlig og følelsesmæssig frihed"

Et helende og frisættende forløb for den bevidste, ekstraordinære og selvkærlige kvinde, som vil have lov.....til at stå ved sin egen sandhed, intuition, drømme og uundskyldende selvforankring:

PRIS: KR. 6500;-

Skriv til mig for tilmelding: Helena@awomansheart.dk

  1. Få clearet den energi og blokering ud af dig, som tiltrækker toksiske partnere og toksisk opførsel. Eller som aktiverer en respons i dig som dræner din livskraft og selvforankring
  2. Få kontakt med den  kæmpe energi og essens frisættende frihed du får, når du ikke længere ubevidst styres af   selvdevaluerende "automat-reaktioner", 
  3. Mærk hvordan nagende tvivl om din rigtighed og din ret til at være dig, uden tilladelse,  forsvinder - og gør dig til en ny selvforankret, selvledende, selvkærlig, fri og autentisk udgave af dig selv.

Jeg er ved din side hele vejen


Skal det være slut nu - med følelsen af, at du ikke har ret til at leve din egen sandhed og ære dig selv, også i kærligheden?

Se hvad andre oplever:

19 års arbejde med rådgivning, coaching og terapi med kvinder, har givet mig rigtig meget feedback og mange smukke historier om kvindeliv og skæbner, der er vendt – til et liv, hvor du, med fuld tilladelse til at være dig, træffer essens- og selvstøttende valg og kan handle med indsigt, visdom og u-undskyldende selvforankring.

Som for eksempel:

Sanne, som lige pludselig kunne se den ”usynlige” dynamik hun havde været fanget i, i sit forhold med sin eksmand og også med sin datter. En dynamik som byggede på projektioner hun ubevidst havde taget på sig. Og forstå helt ind i hjertet, at den onde cyklus af skam, forkerthedsfølelse og symptomer på Stockholmsyndrom hun havde gået med i over 20 år, IKKE VAR HENDES SKYLD. En kæmpe ubarmhjertig vægt, der lige pludselig faldt væk fra hendes selvopfattelse og lod hende stille op for sig selv på en helt ny måde i sit liv.

Eller Tina, der blev i stand til at gå ud af et forhold, som gennem 3 år langsomt havde undermineret hendes selvværd, hendes helbred og hendes evne til at udføre sit arbejde ordentligt. Et forhold hun udmærket var klar over, ikke var sundt. Men hun var fanget i de ”usynlige” mønstre og mekanismer fra projektioner fra et toksisk forhold, der kan gøre det nærmest umuligt at se klart, og ikke mindst. At gå ud af forholdet.

Eller Lione, som opdagede den ”alt-forklarende" årsag til, at hun blev ved at overhøre sine egne signaler og intuition, og i stedet knoklede for at blive "rigtig" og elskbar i kærlighedslivet". Selvom  hun inderst inde godt vidste, at hendes mønster var devaluerende og selvudslettende for hende. Og i processen opdagede, at hun havde "kvalt" den feminine del af sig selv, for at overleve - noget som havde fatal indvirkning på hendes evne til at "høre" sig selv og blive hel og fri. 


"Helena er intuitivt eminent. Hun kan spotte det i mig, som ingen har fået øje på før. Og hun kan på forunderlig vis lade mig slippe det, jeg aldrig troede jeg kom af med. Ved ikke helt hvad hun gør. Men det virker! Susanne S.


Hej Helena. Der er sket meget store forandringer, af den positive slags ift. min partner! Jeg er selv helt forundret over det. Jeg har kæmpet og kæmpet og prøvet og prøvet i lang tid. Men nu kæmper og bøvler jeg meget lidt – men får præcis, hvad jeg vil have.

Jeg kan fortælle at jeg har fået blomster hele to gange samt en kærlighedsgave, der lige slog benene væk under mig. Min partner udtaler i øvrigt: - jeg ved ikke hvad det er, du gør anderledes, men bliv ved med det, for det virker.

Jeg bliver simpelthen overdænget med goodwill, opmærksomhed og kærlighedserklæringer. Kh Camilla


Start din rejse ind i personlig og følelsesmæssig frihed nu:

Du behøver ikke være bekymret, jeg ved at forløbet virker.

Især fordi det er en stærk kombination af EFT, terapeutiske redskaber og min 19 årige erfaring med, hvor projektioner, traumer og selvdevaluerende overbevisninger, "gemmer" sig i kvindens sind.

Og fordi jeg også kan give dig markant meget ekspertviden om hvilken påvirkning din "blokering" har på mænd og i dit kærlighedsmindset.

Hvis du gerne vil have en afklarende samtale med mig omk. om forløbet er for dig, så skriv til mig på Helena@awomansheart, og bed om en afklarende snak