5 powerskridt til at æredig selv

Se webinaret: "Heltindens livsrejse" herunder.

Du kan kontakte mig på Helena@awomansheart, hvis du har spørgsmål til forløbet, eller vil have en afklarende samtale ift at deltage. 

Du skal være opmærksom på, at der pt. ikke er tilbud på forløbet

HELTINDENS LIVSREJSE

- 5 POWERSKRIDT TIL AT ÆRE DIG SELV, DIN ESSENS, ENERGI, KERNE OG LIVSREJSE SOM EN NY TIDS KVINDE

Så du kan leve et liv, der ærer og nærer dig, din livsdrøm OG DIN LÆNGSEL- i høj vibration og i alignment med din egen sandhed

Et dybt transformerende personligt helings, giv slip og personlig kraft forløb, som hjælper dig kyndigt og professionelt gennem en proces til at blive fri af bagagen fra:


- Skam, skyld og frygt - der får dig til at sidde fast, i udkanten af din drøm eller ønske

- Din glemte eller fortrængte essens og heart-knowing- og dermed din intuition, manifestation og rette selvstøttende handling

- Dit kernesår og det universelle feminine traume, som holder dig fast i lav-vibration og manglende evne til at skabe det livs-/kærlighedsindhold, der får dit hjerte til at synge

- Traumer opnået i livets og kærlighedens navn. (Som du måske ikke engang er bevidst om).

- Toksiske projektioner (fra andre), emotionelle traumer, skygger, ubevidste overbevisninger og usunde mønstre

- Samt idealet om den (uopnåelige) perfekte, "ordentlige" kvinde - som altid vil står og spærre for din vej


FORLØBET SÆTTER DIG I STAND TIL AT SKABE DIT HEAVEN ON EARTH, GENNEM KRAFTEN I AT ÆRE DIG SELV OG DIN "INDRE CALLING MOD STORHED ELLER POWER, IKKE AT FORLADE DIG SELV OG AT SOURCE/MÆRKE DIN KRAFT OG VEJ INDE FRA DIN EGEN ESSENS,


Du kommer i stærk alignment med den sande dig, og din (nye) vision for dit liv eller  kærlighedsliv

 – og får clearet de blokeringer, der står i vejen for dig. Så du kan begynde at skabe og tiltrække det, der får dit hjerte til at synge og din sjæl til blomstre

Tilmeld dig det personlige forløb:"5 powerskridt til at ære dig selv som kvinde".

Et helende, frisættende og aktivering af din skaberkraft forløb for den bevidste, ekstraordinære og selvcomittede kvinde, som vil have lov.....til at stå ved sin egen sandhed, intuition, essens-behov og u-undskyldende livsdrøm:

​​​Et sammenhængende powerforløb med:

- 5 samtaler á 75 min - i dit tempo. Dog inden marts 2020.

- Individuelt Procesmateriale mellem vores samtaler

- Fri adgang til mig på mail

- Fri og gratis evighedsadgang til programmet:  Din feminine energi og essens - sådan tapper du ind i den

- En mentor med 20 års erfaring, som har gået vejen selv og arbejdet med 100 vis af kvinder

- 5 powerindsigter på video: magien bag din kraft

Vi starter i første powerindsigt med clearing af ubevidste overbevisninger, universelle indre bremseklodser og kernesåret, som er afgørende for, at du kan åbne dit felt op og give slip på de blokeringer, der holder dig fast

Derefter:

- Feminin manifestation - din glemte kraft

- Det maskuline - er også universet

- Forbind dig med din essens og indre forankrede livsdrøm/vision - nøglen til aligned manifestation og rette tiltrækning

- Hvor gemme det feminine indre glasloft sig – hvad er kerne såret – og hvordan forløser du det

- At vælge selvstøtte og commitment - hvad kræver det


Pris 7700;-

Har Du spørgsmål om forløbet: skriv til mig på mail: Helena@awomansheart.dk

FORLØBET SÆTTER DIG I STAND TIL AT SKABE DIT HEAVEN ON EARTH, GENNEM KRAFTEN I AT ÆRE DIG SELV, DIN SKABERKRAFT OG DIN DRØM FOR DIN LIVSREJSE:

Du kommer i stærk alignment med dig selv og din nye vision for dit liv – så du kan gøre glæde, mod, overflod, manifestation, fred, kærlighed, selvforankring, partnerskab i parforhold samt "rette vej" og sjælsfølt mening, TIL DIN NYE VEJ

TILMELding: Skriv til mig på Helena@awomansheart.dk


Mærker du:


- Den dybe, tit ubevidste fornemmelse af, at du ikke har ret til at være dig og ære dine drømme, følelser og behov. især i dit private liv og kærlighedsliv. 

- Vægten fra tyngden af projektioner fra andres lav-energi, ubevidsthed og skygger, som vi har taget på os gennem opvækst og relationer/partnere - dem som handler om, hvordan du burde være, føle og gøre, for at være rigtig og "nok".

- Traumer og genstridig energi i dit system, som konstant får dig til at tvivle på, om du er forkert og "skyldig". (Hvoraf mange af dem, sikkert er nogle, du har fået i kærlighedens navn).

- Mønstre, som handler om, at du forlader dig selv og overhører dine indre signaler og intuition, fordi det fylder dig med rædsel og frygt for, hvad konsekvenserne bliver, hvis du bliver autentisk, tydelig, utæmmet og fri - og står ved dit udtryk, og dine behov, din essens, drømme, standarder og grænserFÅ I FORLØBET ETABLERET EN STÆRK INDRE FORBINDELSE TIL DIN ESSENS, LIVSKRAFT, feminine manifestationsevne OG ubetingede selvstøtte


- OG FÅ PERSONLIG FRIHED TIL AT LEVE ET LIV MED AUTENCITET OG VISDOM. ET LIV OG KÆRLIGHEDSLIV, DER ÆRER OG NÆRER DIG OG DIT HØJESTE POTENTIALE - OG STOPPER KAMP,EN, MODSTANDEN, SELV-TVIVLEN OG MANGEL PÅ MENINGSGIVENDE SKRIDT I DIT LIV


selvaktualisering

Jeg har arbejdet med mange kvinder gennem årene, som pludselig kom til vished om, at de bar på noget i deres indre, som hviskede om, at de på en eller anden måde var forkerte eller ikke havde retten til at føle, være og få det, som føles selvstøttende, autentisk og som deres sande jeg. 

"Noget inde i", som på "mystisk" vis, har evnen til at:

- Gøre kvinden usikker på, om "det hele er hendes skyld" fordi hun dybest set er et dårligt og selvisk/krævende menneske

- Få kvinden til at parkere sine drømme, krav og grænser i et lukket hjørne af hendes sind

- Give en kontinuerlig følelse af, at hun ikke kan beskytte sig selv mod andres (herunder også hendes partners), stumme forventninger, angreb, projektioner, nedgørende, devaluerende adfærd, vrede og modstandsfyldte adfærd

- Sætte hende i en tilstand, hvor hun ikke ved, hvad hun skal "holde i" for at blive stående frit, stærkt og autentisk forankret i sig selv. Tit ofte med med en fornemmelse af at være drænet og tømt for feminin livskraft - og dermed for den juicyness, selvkærlighed og indre forankring, som hele hendes fundament som kvinde, hviler på


Få et specialdesignet og individuelt skræddersyet forløb, der arbejder spot on med lige netop det, der er din særlige blokering og historie:Du får hjælp til:

At identificere og slippe det "udefinerbare", der står i vejen for din livskraft, selvstøtte, essens og følelsesmæssige alignment og frihed.

Og til at comitte dig til dig selv

At aktivere din kraft som kvinde.


Den kraft er lader dig ære dig selv i alle livets aspekter.


Så du kan skabe dit heaven on earth, i overnestemmelse med din essens og drøm

At gøre op med de uri-melige historier om, hvornår en kvinde er ordentlig, god nok, sød, pleasende, og attraktiv nok - og forstå sandheden, at du allerede har mere end rimelig kraft inde i dig


Det handler om meget mere end selvkærlighed

Selvkærlighed er en del af fundamentet. Men for at dit fundament bliver stærkt nok til, at du kan blive stående ved din egen side i livets orkaner, og vedblivende lytte til din indre stemme og intuition, er du nødt til at få clearet dit system fra energiophobninger og ubevidste overbevisninger, som altid har "formålet" at styre dig væk fra dig selv. 

Du kommer til at lære, hvordan du sourcer din egen kraft, samskaber med universet, lytter til din essens - og hvad der er helt nødvendigt at vide, for at din intuition bliver tydelig nok til, at du kan høre den . Også når frygt og følelsesstorme truer med at disconnecte dig fra dig selv.

For nutidens kvinde, som søger autencitet, frihed fra bagage, frihed til at ære og nære hendes unikke selv og livsdrøm, er "den feminine kraft, storhed, intuition og forbundethed med universet tit det hun mangler for at føle, at al hendes viden om selvkærlighed og selvudvikling giver mening - og at føle, hun er på rette vej, og at hvert skridt giver dyb mening 

Det er med andre ord tit en manglende brik. I forløbet kigger vi også på hvilken effekt projektioner, traumer og blokeringer har på din skaberven og livskraften i din feminine energi og essens.

  • Det værste er følelsen af forkerthed, udsathed og følelser, der næsten lammer mig 
  • Forvirringen over ikke at forstå hvorfor det er så svært for mig, blot at lytte til mig selv og min intuition, og være "ren", stærk og tydelig i mine valg og min kommunikation og energi. Ikke at kunne gennemskue og ikke at kunne gøre noget, der gør det bedre, er SÅ drænende 


Er du nysgerrig på noget af følgende:

- Den største årsag til, at kvinder "kommer til at "glemme" deres iboende, selvstøttende kraft?

- Hvordan du aktiverer din iboende power, høj-vibration og skabende storhed som kvinde, så du kan ære dig selv og din livsrejse - også i kærligheden

- Hvorfor selvkærlighed, skyggearbejde og parforholdsråd (mv) ofte ikke er nok, hvis man er en spirituel kvinde, med en højere vision for sig selv og sit liv

- Hvordan du elegant finder det i dig selv, der lader dig vælge livsindhold, indtjenings-vej og partnere, der højner din vibration, og ikke det omvendte

 - Hvordan du stopper med at forlade, overhøre og opgive at ære dig selv

- Hvordan du aktiverer den power i dig, der kan åbne dig for at skabe og manifestere livsindhold, der tjener og ærer dig - også på et spirituelt grundlag og i samskabelse med universet, hvis dette er vigtigt for digDu lærer det hele i forløbet

Hvordan foregår det og hvem er forløbet især for: 

- Vores samtaler foregår online, på den platform, der passer dig bedst. Vi snakker om mulighederne sammen. Det kan for eksempel være på messenger, skype, zoom eller telefon

- Du får mellem hver samtale tilsendt forskelligt procesmateriale fra mig inkl catch up lydfil

- Når din betaling er gået igennem, kontakter jeg dig for aftale dit forløb og dine samtaler. Du kan lægge dine samtaler lige som du vil, med den hyppighed og varighed, som føles mest rigtigt

- Imellem vores samtaler/behandling, har du fri adgang til mig over mail, hvor du kan sparre med mig omk udfordringer, du er løbet ind i. Du er aldrig alene.

- Ligeledes vil jeg mellem samtalerne sende dig materiale fra nogle af alle mine programmer, hvis det kan hjælpe din proces.

Dette er gratis for dig og hjælper helt exceptionelt til at du kan integrere din nye viden og "energi". 


"Den indsigt jeg har fået i kvindens kraft, energi og natur, har hjulpet mig til at give slip på tvivlen på mine egne signaler. Også på usikkerheden omkring min indre stemme og rigtigheden i mine grænser og intuition, som jeg jo godt et eller andet sted ved, at jeg altid har båret med mig". Ellen


Hvem er forløbet allermest for:

Hvis du kan svare ja til flere af nedenstående punkter, er forløbet for dig:

- Du drømmer om noget mere i livet, noget bevidst, noget ægte og noget, der støtter din essens frem i dig - og ud i verden. Men du kan ikke helt tyde din drøm og indre signaler

- Du kæmper med en tilstand af lav livsenergi, hvor du f.eks ofte føler dig drænet, føler sorg, undertrykker vrede og følelser og måske også let bliver syg eller har fysiske symptomer på lav energi

- Du er træt af at føle, at du ikke har tilladelse til at være hel og fri i dit udtryk, dine ønsker og dine livsvalg

- Du ved bare, at du gennem dit liv har opsnappet projektioner, lav-energi og ubevidste skygger fra andre, inklusive tidligere partnere, som i dag blokerer dig fra at være connected med din essens, selvstøtte og suverænitet som kvinde

- Du har en vision for dit liv. Og du ved godt, at du er nødt til at cleare overbevisninger og selvdevaluerende indre støj, ud af din energi, for at blive hel, fri og stærk på din vej

- Du er træt af det stereotype billede af hvordan "en ordentlig kvinde" bør "censurere sig selv", for ikke at vække andres sår, traumer, skygger og ubevidste smerte fra de projektioner, de ikke selv har taget ansvar for

- Du vil gerne have eller tiltrække en partner, der kan støtte dig i din livsrejse frem mod at at blive en autentisk, selvforankret "dronning" - og du vil lære at stå tydelig og suverænt i dig selv, og kunne navigere selvstøttende, når din indre støj tager over


"Der var flere steder undervejs i forløbet, hvor jeg tænkte: "Gud", det er jo derfor jeg altid har haft problemer med at føle mig "for meget", eller at jeg skulle "bøje mig", eller Gud, det er jo derfor jeg altid har været usikker på, om jeg var forkert, , irriterende, selvoptaget eller krævende."  Helle

Jeg har forstået de træk i en mand, som får mig til at blive selvudslettende og usikker, og det er guld værd. Også fordi det giver mig en generel sikkerhed omkring at kunne spotte hvornår kærlighed ikke er sund - og hvordan jeg bliver stående helt solidt og sikkert forankret i mig selv". Lione

Jeg har nu fået forbindelse med den feminine energi og center inde i mig, efter at det har været dødt hele mit liv. Formentlig pga det jeg aflæste om feminin svaghed i min barndom. Jeg føler mig meget større nu og som om jeg har ret til at være tydelig og synlig som den sande mig. Livia

"5 powerskridt til at ære dig selv som kvinde"

Et helende og frisættende forløb for den bevidste, ekstraordinære og selvcomittede kvinde, som vil have lov.....til at stå ved sin egen sandhed, intuition, drømme og u-undskyldende livsdrøm:

​​​ET SAMMENHÆNGENDE POWERFORLØB MED:

- 5 samtaler á 75 min - i dit tempo. Dog inden marts 2020.

- Individuelt Procesmateriale mellem vores samtaler

- Fri adgang til mig på mail undervejs i dit forløb

- Fri og gratis evighedsadgang til online programmet:  Sådan tapper du ind i din feminine essens og energi. Så du kan eje din helhed og indre signaler fuldt ud

- En mentor med 20 års erfaring, som har gået vejen selv og arbejdet med 100 vis af kvinder

- 5 powerindsigter på video: magien bag din kraft

Vi starter i første powerindsigt med clearing af ubevidste overbevisninger, skygger, universelle indre bremseklodser og kernesåret, som er afgørende for, at du kan åbne dit felt op og give slip på de blokeringer, der holder dig fast

Derefter:

- Feminin manifestation, skaberkraft og tydelighed - din glemte kraft

- Det maskuline og penge - er også universet

- Forbind dig med din essens og indre forankrede livsdrøm/vision - nøglen til aligned manifestation og rette tiltrækning

- Hvor gemme det feminine indre glasloft sig – hvad er kerne såret – og hvordan forløser du det

- At vælge selvstøtte og commitment - hvad kræver det


Kr 7700;-

Skriv til mig for tilmelding


FORLØBET SÆTTER DIG I STAND TIL AT SKABE DIT HEAVEN ON EARTH, GENNEM KRAFTEN I AT ÆRE DIG SELV, DIN SKABERKRAFT OG DIN DRØM FOR DIN LIVSREJSE:

Du kommer i stærk alignment med dig selv og din nye vision for dit liv – så du kan give liv, powerskridt og støtte til den højere vision og længsel, der bobler i dig.

  1. Få clearet den energi og blokering ud af dig, som giver: modstand mod din vækst og selvaktualisering, manglende evne til manifestere din drøm, toksiske partnere, eller følelsen af, at du ikke stiller op for dig selv. 
  2. Få aktiveret din kraft og den essens frisættende frihed du får, når du ikke længere ubevidst styres af   selvdevaluerende "automat-reaktioner", 
  3. Mærk hvordan nagende tvivl om din rigtighed og din ret til at være dig, uden tilladelse,  forsvinder - og gør dig til en ny selvforankret, selvledende, selvkærlig, fri og autentisk udgave af dig selv.

Jeg er ved din side hele vejen


Skal det være slut nu - med følelsen af, at du ikke har ret til at ære dig selv, stå ved din kraft og leve din egen sandhed, også i kærligheden?

Se hvad andre oplever:

20 års arbejde med rådgivning, coaching og terapi med kvinder, har givet mig rigtig meget feedback og mange smukke historier om kvindeliv og skæbner, der er vendt – til et liv, hvor du, med fuld tilladelse til at være dig, træffer essens- og selvstøttende valg, og kan handle med indsigt, visdom og u-undskyldende selvforankring - også i kærligheden

Som for eksempel:

Tine: jeg har nu en meget klar fornemmelse af, hvordan mit fremtidige liv skal se ud omk arbejdsliv, bolig og indholdet i mit kærlighedsliv. Den vished har jeg aldrig haft før, og har rodet rundt i mit liv indtil nu - med store konsekvenser for mit helbred

Pernille: jeg har nu en dyb indre ”kraft” som fortæller mig, hvad retning jeg skal gå i livet, for at føle jeg lever den højere og  sande mig ud i mit liv - det var også på tide, i en alder af 53 år

Ellen: jeg har mødt en ny mand, som er HELT anderledes end de andre mænd i mit liv – som hele mit voksenliv har fået mig til at kæmpe mig selv helt kraftløs for at få den kærlighed, jeg længes efter

Lene: jeg kan nu blive stærkt stående for mig selv og mine ønsker i kærligheden, det er nyt for mig. Før overhørte og forlod jeg mig selv og blev hvirvlet ind i stærkt usunde forhold

Susanne: jeg ved ikke hvad du gør Helena, men det føles godt og jeg har nu sluppet frygten for at se mekanismerne i mit liv i øjnene. Jeg har forsøgt at undertrykke dem og ikke se dem hele mit liv, og det har fået mig til at sidde fast og tiltrække ting, der fik mig til at lide


"Helena er intuitivt eminent. og man mærker hendes clairsentiente evner. Hun kan "se" ind i mig og spotte det i mig, som ingen har fået øje på før , så jeg endelig kan slippe det. 

Og hun kan på forunderlig vis lade mig få fred med det, jeg aldrig troede jeg kom af med. Ved ikke helt hvad hun gør. Men det virker! Susanne S.Start din rejse ind i din kraft, storhed og ære af dig selv, nu:

Du behøver ikke være bekymret, jeg ved at forløbet virker.

Især fordi det er en stærk kombination af heling, frisætning af genstridige blokeringer, terapeutiske redskaber og min 20 årige erfaring med, hvor projektioner, traumer og selvdevaluerende overbevisninger, "gemmer" sig i kvindens sind.

Det er målrettet den stærke, selvstændige og bevidste kvinde, som dog alligevel føler hun kæmper i blinde, at hun ikke har en meningsgivende, indre fornakret og måske spirituel tilgang til at leve sit liv i alignment med hendes essens, drøm og sjæl - kvinden, som også sev vil kunne manifestere hendes heaven on earth - et liv der nærer, ærer og støtter hende

Den viden du får, er specialdesignet til kvinden, der vil ære sig selv. Og samlet af mig helt målrettet gennem de sidste 10 år. Du finder den ikke andre steder

Jeg har gået vejen selv

Jeg har 20 års erfaring - og har haft 100 vis af kvinder i forløb

Og fordi jeg også kan give dig markant meget ekspertviden om hvilken påvirkning din "blokering" har på din livskraft, intuition, rette handling, selvcommitment  - og også  på mænd og dit kærlighedsmindset.

Hvis du gerne vil have en afklarende samtale med mig omk. om forløbet er for dig, så skriv til mig på Helena@awomansheart, og bed om en afklarende snak

Stil op for din essens, din vision for dig selv, din indre hvisken om at være hel og fri - kom i gang nu:

Støtten og friheden ligger lige på den anden side:

Skriv til mig for tilmelding